מר חסון בצורת שופל...
תרגיע בבקשה את השפם הקופצני שלך, עם הצעות החוק המטופשות
הנועדו לסגור לטוקבקיסטים את הפה. סין זה לא כאן !!!


אם תעז לסגור לנו את הפה, נסגור לך את האתר ואת האימל האישי שלך!
אתה הבנת את זה, ברוך?


The Pale Tracker
IC_TPT@yahoo.com