Welkom bij het NHTCC ...

NHTCC staat voor National High Tech Crime Center, een projectorganisatie waar een innovatieve werkwijze wordt vormgegeven met als doel de structurele bestrijding van High Tech Crime: misdaden met of tegen ICT. Het NHTCC is een initiatief van het Korps landelijke politiediensten en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Economische Zaken en Justitie.

Het NHTCC in Nederland sluit aan bij mondiale ontwikkelingen om te komen tot een internationale aanpak van technisch complexe vormen van zware georganiseerde criminaliteit en terrorisme. Hierbij wordt specifiek gekeken naar de consequenties die dit kan hebben voor de Nederlandse samenleving in het algemeen en voor de zogenaamde vitale informatie infrastructuren in het bijzonder. Bij vitale informatie infrastructuren kan worden gedacht aan de computersystemen op bijvoorbeeld de luchthaven Schiphol, de computernetwerken van grote financiŽle instellingen of de energiesector.

De bijzondere taak van het project vraagt een pro actieve aanpak en kan alleen in "multi-agency" verband worden uitgevoerd waarbij ook sprake is van een publiek private, nationale ťn internationale samenwerking. Deze vier elementen vormen de basis voor de unieke werkwijze en de inrichting van het NHTCC.

Meer informatie:


Samenwerking overheid en bedrijfsleven     High Tech Crime