Sweden  IT-kriminalitet

 

 

 

 

 

REPORT

 

 

 

 

IT- brottsroteln

 

Roteln medverkar vid utredningar av IT-kriminalitet och utvecklar teknik och metoder för säkrande av bevis i IT-miljöer.

 

Chef för IT-brottsroteln på Rikskriminalpolisen är kriminalkommissarie Stefan Kronqvist, tel 08-401 45 25.

 

Roteln består av tre enheter:

 

·         Operativa enheten
Chef: Peter Ericson

 

·         Internetspaningsenheten
Chef: Anders Ahlqvist

 

·         Samordningsfunktionen för brottsrelaterade IT-incidenter
Chef: Patrik Håkansson

 

Roteln medverkar vid utredningar av IT-kriminalitet och utvecklar teknik och metoder för säkrande av bevis i IT-miljöer. Roteln ingår i ett omfattande internationellt nätverk av IT-experter såväl formellt vid Interpol och G8:s kontaktlista som genom informella kontakter.

 

 

Myndigheternas behov av kontakt med brottsbekämpande organisationer bör lämpligen skötas vid IT-brottsroteln. IT-brottsroteln samordnar även ett nationellt nätverk av kontaktpersoner inom ämnesområdet.

 

 

Samordningsfunktion

 

 

Sedan 2004 finns en samordningsfunktion vid IT-brottsroteln. I funktionen finns representanter från både Rikskriminalpolisen och Säkerhetspolisen. Samarbetet är ett viktigt led i att bekämpa IT-relaterade brott och skapar ett gemensamt gränssnitt in mot polisen. Genom funktionen ökar möjligheterna att hjälpa företag, myndigheter, organisationer och allmänhet som har blivit utsatta för bland annat dataintrång.

 

 

Det har tidigare saknats en funktion som arbetar övergripande och som samordnar den IT-relaterade brottsligheten. Enhetens roll är i första hand att stärka och komplettera den nationella kampen mot IT-relaterade brott och incidenter. Funktionen ska också stärka det brottsförebyggande arbetet och den kriminalunderrättelseverksamhet som idag inte är tillräckligt utvecklad när det gäller IT- och systemrelaterade brottsföreteelser.

 

_________

 

PAEDOPHILIA: BALENO OPERATION, 150 UNDER INVESTIGATION